Investicijski / naložbeni skladi in kako lahko z njimi zaslužite

Ste naleteli na izraz investicijski skladi in ne veste kaj so?

Investicijski sklad je skupni kapital večih vlagatejev, ki se uporablja za skupni nakup vrednostnih papirjev, pri čemer vsak vlagatelj ohrani lastništvo in nadzor nad lastnimi delnicami. Investicijski sklad zagotavlja širši izbor naložbenih priložnosti, večje strokovno znanje in izkušnje pri upravljanju ter nižje naložbene provizije, kot bi jih vlagatelji lahko pridobili sami. Vrste investicijskih skladov vključujejo vzajemne sklade, ETF sklade, sklade denarnega trga in hedge sklade.

Za običajne vlagatelje je najbolj priljubljena vrsta naložbenega sklada t.i. vzajemni sklad. Dobra alternativa vzajemni skladom pa so t.i. ETF skladi. Kliknite na povezavi in preberite več o njiju.  

Skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), so se pojavili kot alternativa vzajemnim skladom za trgovce, ki so želeli večjo

Pri investicijskih skladih posamezni vlagatelji ne sprejemajo odločitev o tem, kako naj bodo sredstva sklada investirana. Sklad preprosto izberejo na podlagi njegovih ciljev, tveganja, provizij in drugih dejavnikov. Upravitelj sklada nadzoruje sklad in odloča o tem, katere vrednostne papirje naj ima sklad v lasti, v kakšnih količinah ter kdaj naj se vrednostni papirji kupujejo in prodajajo. Investicijski sklad je lahko široko zasnovan, na primer indeksni sklad, ki sledi indeksu S&P 500, ali pa je ozko usmerjen, na primer ETF, ki vlaga samo v majhne tehnološke delnice.

 

Zakaj izbrati naložbeni sklad?

Skladi vlagateljem ponujajo odličen način za takojšnjo razpršitev premoženja. Za razliko od delnic lahko vlagatelji vložijo majhen znesek denarja v enega ali več skladov in dostopajo do raznolikih naložbenih možnosti. Tako lahko kupite enote sklada, ki vlaga v kar 20 do 30 različnih vrednostnih papirjev. Če bi isto iskali na delniškem trgu, bi morali vložiti veliko več kapitala, da bi dosegli enake rezultate.

Skladi vlagajo tudi v različne sektorje. Tako lahko sklad z veliko tržno kapitalizacijo vlaga v različne panoge, kot so finančna, tehnološka, zdravstvena in materialna industrija. Če bi to poskušali doseči s posameznimi delnicami, bi morali za enake donose porabiti veliko denarja.

 

 

 

Related Posts