Kako zaslužiti denar z investiranjem? 6 najboljših načinov

V sodobnem svetu lahko zaslužite denar na dva načina. Prvi način je zaslužiti dohodek, bodisi z delom zase bodisi za nekoga drugega. Drugi način za povečanje premoženja je vlaganje sredstev, da se njihova vrednost sčasoma poveča. Ne glede na to, ali vlagate v delnice, obveznice, vzajemne sklade, opcije, terminske pogodbe, plemenite kovine, nepremičnine, mala podjetja ali kombinacijo vsega naštetega, je cilj ustvariti denar. To se lahko zgodi v obliki povečane vrednosti naložbe, prihodkov od dividend ali prodaje podjetja ali kakšnega drugega likvidnostnega dogodka.

Investiranje je učinkovit način, kako vložiti svoj denar v delo in si ustvariti bogastvo. S pametnim vlaganjem lahko vaš denar preseže inflacijo in poveča svojo vrednost.

Večji potencial rasti pri vlaganju je predvsem posledica moči sestavljanja (compounding) in kompenzacije med tveganjem in donosnostjo.

Do sestavljanja pride, ko naložba ustvarja dobiček ali dividende, ki se nato ponovno investirajo. Ti zaslužki ali dividende nato ustvarjajo lastne zaslužke. Z drugimi besedami, pri sestavljanju gre za to, da vaše naložbe ustvarjajo zaslužke iz prejšnjih zaslužkov.

Če na primer vlagate v delnice, ki izplačujejo dividende , lahko izkoristite potencialno moč sestavljanja tako, da se odločite za ponovno vlaganje dividend.

Uporabite kalkulator sestavljenih obresti in izračunajte svoje potencialne dohodke v prihodnosti.

Otresite se strahu

Veliko ljudi se izogiba naložbam, ker se bojijo, da bodo naredili napako – na primer izbrali napačne delnice ali izgubili denar. Vlaganje ni velika in težka stvar, za katero bi morali porabiti ogromno časa in energije, da bi jo pravilno opravili. Prav tako vam ni treba biti nepremičninski mogotec ali tajkun z Wall Streeta. Pravzaprav je tu dobra novica: če ste mladi, si lahko brez velikih posledic “privoščite” nekaj napak, zlasti pri prvih naložbah.

Zaradi obrestne obrestne mere je bolj verjetno, da boste zaradi zgodnjega začetka in več denarja, ki ga lahko odložite, prišli do dobička, tudi če donosnost naložb ni vedno pozitivna. Povprečna letna skupna donosnost indeksa S&P 500 v zadnjih 90 letih je 9,8 %. Po podatkih družbe LPL Financial je bilo od leta 1928 do leta 2016 le šest let z dobičkom med 5 in 10 %.

 

9 načinov, kako zaslužiti denar z investiranjem

Če želite z investiranjem zaslužiti denar, obstaja 9 načinov, ki jih lahko razvrstimo po preprosti logiki: bolj tvegan način, običjano prinese več denarja in obratno. V tem članku povzemamo 6 najboljših načinov za investijico, ki jih priporočajo pri Bankarte. Načini pa so razvrščeni od najbolj varnega do najbolj tveganega.

 

1. Varčevalni računi z visokim donosom

Visoko donosni spletni varčevalni račun vam plačuje obresti na vaše denarno stanje. Tako kot varčevalni račun z obrestmi v vaši maloprodajni banki so tudi visoko donosni spletni varčevalni računi dostopna sredstva za vaša denarna sredstva. Zaradi manjših splošnih stroškov lahko pri spletnih bankah običajno dosežete veliko višje obrestne mere. Poleg tega lahko do denarja običajno dostopate tako, da ga hitro prenesete na svojo primarno banko ali morda celo prek bankomata.

Varčevalni račun je dobro sredstvo za tiste, ki morajo do gotovine dostopati v bližnji prihodnosti.

Najboljša naložba za
Varčevalni račun z visokim donosom se dobro obnese za vlagatelje, ki se izogibajo tveganju, in še posebej za tiste, ki potrebujejo denar v kratkem času in se želijo izogniti tveganju, da ne bodo dobili svojega denarja nazaj.

Tveganje
Banke, ki ponujajo te račune, so zavarovane s strani FDIC, zato vam ni treba skrbeti, da bi izgubili svoj depozit. Čeprav varčevalni računi z visokim donosom veljajo za varne naložbe, tako kot CD-ji, obstaja tveganje, da boste sčasoma izgubili kupno moč zaradi inflacije, če so obrestne mere prenizke.

Likvidnost
Varčevalni računi so približno tako likvidni, kot je vaš denar. Sredstva lahko kadar koli dodate ali odstranite, čeprav vas lahko banka zakonsko omeji na največ šest dvigov v obdobju izpiska, če se tako odloči.

 

2. Skladi državnih obveznic

Skladi državnih obveznic so vzajemni skladi ali ETF, ki vlagajo v dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda vlada ZDA in njene agencije.

Skladi vlagajo v dolžniške instrumente, kot so blagajniški zapisi, blagajniški zapisi T, obveznice T in hipotekarni vrednostni papirji, ki jih izdajajo podjetja, ki jih sponzorira vlada, kot sta Fannie Mae in Freddie Mac. Ti skladi državnih obveznic so primerni za vlagatelje z nizkim tveganjem.

Ti skladi so lahko dobra izbira tudi za vlagatelje začetnike in tiste, ki iščejo denarni tok.

Najboljša naložba za
Skladi državnih obveznic se lahko dobro obnesejo za vlagatelje, ki se izogibajo tveganju, čeprav lahko nekatere vrste skladov (na primer skladi dolgoročnih obveznic) zaradi sprememb obrestne mere precej bolj nihajo kot skladi kratkoročnih obveznic.

Tveganje
Skladi, ki vlagajo v državne dolžniške instrumente, veljajo za eno najvarnejših naložb, saj so obveznice zavarovane s polno vero in kreditom ameriške vlade.

Vendar tako kot drugi vzajemni skladi tudi sam sklad ni zavarovan s strani vlade in je izpostavljen tveganjem, kot so nihanja obrestnih mer in inflacija. Če se inflacija poveča, se lahko kupna moč zmanjša. Če se obrestne mere zvišajo, se cene obstoječih obveznic znižajo, če pa se obrestne mere znižajo, se cene obstoječih obveznic zvišajo. Tveganje spremembe obrestnih mer je večje pri dolgoročnih obveznicah.

Likvidnost
Delnice obvezniških skladov so zelo likvidne, vendar njihova vrednost niha glede na okolje obrestnih mer.

 

3. Skladi kratkoročnih podjetniških obveznic

Korporacije včasih zbirajo denar z izdajo obveznic vlagateljem, te pa so lahko združene v obvezniške sklade, ki imajo v lasti obveznice, ki jih je izdalo na stotine korporacij. Kratkoročne obveznice imajo povprečno zapadlost od enega do petih let, zato so manj občutljive na nihanja obrestnih mer kot srednje- ali dolgoročne obveznice.

Skladi podjetniških obveznic so lahko odlična izbira za vlagatelje, ki iščejo denarni tok, kot so upokojenci, ali tiste, ki želijo zmanjšati splošno tveganje portfelja, vendar še vedno dosegajo donos.

Najboljša naložba za
Kratkoročni skladi podjetniških obveznic so lahko dobri za vlagatelje, ki se izogibajo tveganju in želijo nekoliko večji donos kot skladi državnih obveznic.

Tveganje
Tako kot pri drugih skladih obveznic tudi skladi kratkoročnih podjetniških obveznic niso zavarovani s strani FDIC. Skladi kratkoročnih obveznic z naložbenim razredom vlagatelje pogosto nagradijo z višjimi donosi kot skladi državnih in občinskih obveznic.

Vendar so večji donosi povezani z večjim tveganjem. Vedno obstaja možnost, da se podjetjem zniža bonitetna ocena ali da se znajdejo v finančnih težavah in ne poravnajo obveznosti iz naslova obveznic. Če želite zmanjšati to tveganje, poskrbite, da bo vaš sklad sestavljen iz visokokakovostnih podjetniških obveznic.

Likvidnost
Delnice sklada lahko kupite ali prodate vsak delovni dan. Poleg tega lahko običajno kadar koli ponovno investirate dohodkovne dividende ali izvedete dodatne naložbe. Ne pozabite, da so možne kapitalske izgube.

 

4. Indeksni skladi

Če želite doseči višje donose od tradicionalnih bančnih produktov ali obveznic, so dobra alternativa indeksni skladi, ki pa so povezani z večjo nestanovitnostjo.

Sklad S&P 500 recimo temelji na približno petsto največjih ameriških podjetjih, kar pomeni, da vključuje veliko najuspešnejših podjetij na svetu. Na primer, Amazon in Berkshire Hathaway sta dve izmed najbolj znanih podjetij, ki so člani indeksa.

Kot skoraj vsak sklad tudi indeksni sklad S&P 500 ponuja takojšnjo razpršitev, saj vam omogoča, da imate v lasti delček vseh teh podjetij. Sklad vključuje podjetja iz vseh gospodarskih panog, zato je odpornejši od številnih naložb. Sčasoma je indeks dosegel približno 10-odstotni letni donos. Te sklade je mogoče kupiti z zelo nizkimi stroškovnimi razmerji (koliko družba za upravljanje zaračuna za upravljanje sklada) in so eni najboljših indeksnih skladov.

Indeksni sklad S&P 500 je odlična izbira za začetne vlagatelje, saj zagotavlja široko in razpršeno izpostavljenost delniškemu trgu.

Najboljša naložba za
Indeksni sklad je dobra izbira za vse vlagatelje v delnice, ki iščejo razpršeno naložbo in lahko ostanejo naloženi vsaj tri do pet let.

Tveganje
Indeksni sklad je eden od manj tveganih načinov vlaganja v delnice, saj je sestavljen iz najboljših podjetij na trgu in je zelo razpršen. Seveda še vedno vključuje delnice, zato bo bolj nestanoviten kot obveznice ali kateri koli bančni produkti. Prav tako ni zavarovan s strani države, zato lahko na podlagi nihanja vrednosti izgubite denar. Kljub temu se je indeks skozi čas precej dobro obnesel.

 

Likvidnost
Dober indeksni sklad je zelo likviden in vlagatelji ga bodo lahko kupili ali prodali vsak dan, ko bo trg odprt.

 

Več o indeksnih skladih

Indeksni sklad lahko pri nas kupite kot ETF (sklad, ki trguje na borzi), zato tukaj preberite več o ETF skladih.

Na tej povezavi preberite več o tem, kako je z indeksnimi skladi v Sloveniji.

Alternativa indeksnim skladom so vzajemni skladi, ki so pri nas bolj priljubljeni. Preberite več o razliki med indeksnimi skladi in vzjamenimi skladi.

 

5. Delniški skladi z dividendami

Tudi vaše naložbe na borzi lahko postanejo nekoliko varnejše z delnicami, ki izplačujejo dividende.

Dividende so deli dobička podjetja, ki se lahko izplačajo delničarjem, običajno četrtletno. Z delniškimi skladi, ki izplačujejo dividende, ne le da lahko pridobite na svoji naložbi z dolgoročno tržno rastjo, temveč boste zaslužili tudi kratkoročno.

Nakup posameznih delnic, ne glede na to, ali izplačujejo dividende ali ne, je primernejši za srednje in napredne vlagatelje. Lahko pa jih kupite v skupini v delniškem skladu in tako zmanjšate svoje tveganje.

Najboljša naložba za
Delniški skladi, ki izplačujejo dividende, so dobra izbira za skoraj vse vrste vlagateljev v delnice, vendar so lahko boljši za tiste, ki iščejo dohodek. Za tiste, ki potrebujejo dohodek in lahko ostanejo naloženi dlje časa, so lahko privlačni.

Tveganje
Tako kot pri vseh naložbah v delnice so tudi dividendne delnice povezane s tveganjem. Veljajo za varnejše od delnic z rastjo ali drugih delnic brez dividend, vendar morate skrbno izbrati svoj portfelj.

Prepričajte se, da vlagate v podjetja s trdno zgodovino povečevanja dividend, namesto da izbirate podjetja z najvišjim trenutnim donosom. To je lahko znak prihajajočih težav. Vendar pa lahko kriza prizadene tudi podjetja z dobrim ugledom, zato dober ugled na koncu ni zaščita pred tem, da bi podjetje zmanjšalo dividende ali jih v celoti ukinilo.

Likvidnost
Svoj sklad lahko kupite in prodate vsak dan, ko je trg odprt, četrtletna izplačila pa so likvidna. Če želite, da bo vaša naložba v delnice z dividendami najbolj uspešna, je ključna dolgoročna naložba. Za najboljši možni donos si morate prizadevati za reinvestiranje dividend.

 

6. Kriptovalute

Kriptovaluta je vrsta digitalne valute, ki se uporablja samo v elektronski obliki in je namenjena kot sredstvo menjave. Priljubljena je postala v zadnjem desetletju, pri čemer je Bitcoin postal vodilna digitalna valuta. Kriptovalute so postale vroča lastnina zlasti v zadnjih nekaj letih, saj so se v to premoženje stekli dolarji, kar je dvignilo cene in v akcijo pritegnilo še več trgovcev.

Bitcoin je najbolj razširjena kriptovaluta, njegova cena pa zelo niha, kar privablja številne trgovce. Na primer, s cene pod 10.000 USD za kovanec v začetku leta 2020 se je bitcoin v začetku leta 2021 povzpel na približno 30.000 USD. od takrat se je več kot podvojil nad mejo 60.000 USD.

Za razliko od drugih sredstev, ki so navedena na tem seznamu, ni podprt s FDIC ali z močjo ustvarjanja denarja bodisi s strani vlade bodisi s strani podjetja. Njegova vrednost je določena izključno s tem, kaj bodo zanj plačali trgovci.

Najboljša naložba za
Kriptovaluta je primerna za vlagatelje, ki iščejo tveganje in jih ne bi motilo, če bi njihova naložba padla na ničlo v zameno za možnost veliko višjih donosov. Ni dobra izbira za vlagatelje, ki se izogibajo tveganju, ali tiste, ki potrebujejo kakršno koli varno naložbo.

Tveganje
Kriptovalute imajo zelo velika tveganja, vključno s tistimi, ki lahko vsako posamezno valuto spremenijo v popolno ničlo, na primer, da je prepovedana. Digitalne valute so zelo nestanovitne in lahko strmo padejo (ali narastejo) tudi v zelo kratkih časovnih okvirih, cena pa je v celoti odvisna od tega, kaj bodo trgovci plačali. Glede na nekatere odmevne kraje v preteklosti obstaja tudi določeno tveganje, da bodo trgovci deležni hekerskih napadov. In če vlagate v kriptovalute, boste morali izbrati zmagovalce, ki se bodo uspeli obdržati, medtem ko bi mnogi lahko povsem izginili.

Likvidnost
Kriptovalute so na splošno likvidne, zlasti glavne, kot sta bitcoin in ethereum, in jih lahko kupujete in prodajate kadar koli v dnevu. Vendar so provizije zanje običajno zelo visoke (v primerjavi s tipičnimi naložbami, kot so delnice), zato boste morali zaznati precejšnjo rast vrednosti, da boste prišli do dobička. Zato je pomembno, da poiščete najboljšega borznega posrednika in tako zmanjšate te stroške.

 

 

Related Posts